Archive for the ‘Budownictwo’ Category

Pojęcie domu niskoenergetycznego

Jednym z rodzajów domu jest oczywiście dom niskoenergetyczny, którego główną cechą jest zapotrzebowanie na niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowania na ciepło. Taki dom nazywamy energooszczędnym. Także zapotrzebowanie na ciepło dla takiego domu niskoenergetycznego kształtuje się niemal na poziomie od 30 do 60 kWh. Oszczędność energii domu można uzyskać poprzez między innymi: mniejsze straty […]

Pojęcie domu

Każdy z nas chciałby posiadać swój własny dom, w którym będzie mógł robić co się jemu podoba. Tak, więc dom pod względem rzeczowym oznacza głównie przystosowany pod względem konstrukcyjnym oraz użytkowym budynek, który przeznaczony oraz wykorzystywany jest do celów mieszkalnych. Oczywiście możemy wyróżnić następujące rodzaje domów: dom jednorodzinny, wielorodzinny, kawalerka. Każdy z nas wie, że […]

Kosztorys budowlany

Bardzo ważnym dokumentem, który ściśle związany jest niemal z każdą budową jest oczywiście kosztorys budowlany. Jest to ściślej mówiąc dokument finansowy, w którym umieszczone są realizowane inwestycje budowlane. Określa on również kalkulację cen wykorzystując do tego różne metody. Możemy wyróżnić kosztorys inwestorski, który jest szacunkiem wszystkich kosztów do poniesienia. Taki kosztorys jest bardzo ważny gdyż […]

Teren budowy

Ważnym miejscem w całej budowie stanowi oczywiście teren budowy. Jest to więc odpowiednio wydzielone jak również ogrodzone miejsce, które przeznaczone jest do prowadzenia różnego rodzaju robót budowlanych. Na terenie budowy znajdują się również wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia, które wykorzystywane są podczas wznoszenia budynków. Na teren budowy wchodzą jedynie osoby do tego upoważnione. Oczywiście na dużych […]

Roboty budowlane

Robotami budowlanymi może być rozbudowa, odbudowa, przebudowa, nadbudowa czyli każda czynność, która zmienia stan danej budowli. Wszelkiego rodzaju prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie bądź też rozbiórce danego obiektu budowlanego noszą również miano robót budowlanych. Roboty budowlane określa nasze prawo budowlane. Wszystkie niezbędne zasady, które dotyczą wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych są oczywiście unormowane w Ustawie […]

Prowadzenie budowy

Bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednie prowadzenie budowy. Tak, więc inwestor na podstawie zawartej umowy zleca wykonanie pewnego obiektu budowlanego czy też domu. Odbywa się to wszystko zgodnie z posiadanymi projektami domów i innych budowli. Także inwestor zobowiązany jest do odpowiedniego zorganizowania całego procesu budowy. Aby budowa ruszyła powinien on dostarczyć wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych, które […]

Pojęcie budowy

Kolejnym pojęciem, które ściśle związane jest z budownictwem należy uważać budowę. Budowa jest to więc odpowiednie wykonywanie zgodnie z planem obiektu budowlanego. Oczywiście następuje to w ściśle określonym miejscu oraz wyznaczonym czasie. Obejmuje ona również rozbudowę, odbudowę bądź też nadbudowę jakiegoś obiektu. Stawiając dom także można używać projektu Budowy. Oczywiście wszystko odbywa się zgodnie z […]

Pojęcie budownictwa lądowego

Jednym z rodzajów budownictwa jest budownictwo lądowe. Jak sama nazwa wskazuje jest to ściśle określony dział, który zajmuje się głównie tworzeniem, projektowaniem, technologią wykonywania budynków jak również budowli znajdujących się na stałym lądzie. Także jest to dział nauki, który obejmuje również zdobytą wiedzę jak i doświadczenie, które pozwala na odpowiednie i precyzyjne wykonywanie swojego zawodu. […]

Inżynier budownictwa

Zawodem, który ściśle związany jest z budownictwem jest oczywiście inżynier budownictwa. Jest to zawód, który zajmuje się głównie wykonywaniem wszelkiego rodzaju projektów domów, wnętrz, konstrukcyjno-budowlanych oraz wszystkich innych. Także obowiązkiem inżyniera budownictwa jest planowanie budowy, tworzenie oraz rozplanowywanie harmonogramów robót, realizowanie zamówień materiałów jak również niezbędnego sprzętu. Inżynier budowlany w odpowiedni i precyzyjny sposób dokonuje […]

Pojęcie budownictwa

Każdy człowiek na pewno nie raz słyszał pojęcie jakim jest budownictwo. Oczywiście wykorzystywane ono było od bardzo dawna i cechowało je różnorodność jak również zmienność. Tak, więc budownictwo jest to pewnego rodzaju dziedzina działalności człowieka, która związana jest głównie z wznoszeniem różnego rodzaju obiektów budowlanych. Budownictwo podlega głównie inżynierii lądowej. Nie wystarczy posiadać doświadczenie aby […]